En nu jij...
Coacing

Waarom coaching?
Coaching is "in". Soms lijkt het wel of de ene helft de andere helft coached. Waarom is dat toch? In onze individueel gerichte samenleving is het niet verwonderlijk dat behoefte bestaat aan individueel gerichte verander- en verbetermogelijkheden. De eisen die aan jou als werknemer worden gesteld in organisaties lijken steeds hoger te worden. Daarbij is ontwikkeling van persoonlijke kracht en persoonlijke stijl belangrijk.

Als je op persoonlijk niveau wilt verbeteren, dan is dat nooit gemakkelijk. Het gaat dan om veranderingen in je gedrag in de interactie met je omgeving. Dat vraagt dat je eerlijk naar jezelf kijkt en bereid bent om daadwerkelijk te veranderen. Daarbij heb je hulp nodig, want dat is lastig om alleen te doen. Een coach kan je die hulp geven.

Wat bied ik als coach?
Als coach biedt ik je vooral veiligheid en stevige feedback. Veiligheid is nodig om je de omgeving te bieden waarin je je kwetsbaar kunt opstellen en naar je eigen verbeterpunten kunt kijken. Ook heb je die veiligheid nodig om te kunnen ontdekken hoe je de veranderingen in jezelf vorm kunt geven. De stevige feedback is veelal nodig om je echte issues onder ogen te komen. Hoe vaak krijg je nog stevige feedback in je werkomgeving? Hoe verder je komt in je carriere, hoe minder vaak je die feedback ontvangt. Toch is die feedback nodig om weer stappen te zetten. De feedback die ik geef is altijd gerelateerd aan het gedrag dat ik in de coachingssituatie zie, gerelateerd aan je coachingsvraag.

Het is fijn als je iemand als coach hebt die jou begrijpt, maar ook die je werkomgeving begrijpt. Iemand die de cultuur en de politiek begrijpt in organisaties. Die begrijpt welke eisen worden gesteld aan je door de organisatie. Doordat ik zelf als manager en projectmanager heb gewerkt in grote en kleinere organisatie, ken ik het werkveld van binnenuit. Dat helpt mij om de omgeving waarin jij je werk doet te begrijpen.

Hoe verloopt het coachingstraject?
Allereerst hebben we een vrijblijvend kennismakingsgesprek. In dat gesprek komen de volgende zaken aan de orde:
- wat is in grote lijnen de coachvraag?
- past bij die vraag een coachingstraject, of zijn andere middelen beter?
- past de coach bij de gecoachte, ofwel is er een klik?

Als duidelijk is dat je door mij gecoached wil worden, dan stuur ik je een offerte voor het gehele coachingstraject. Meestal zijn 4 tot 8 sessies van 1,5 uur nodig, afhankelijk van je coachvraag.

Als de offerte wordt geaccepteerd, maken we de eerste afspraak.Tijdens die eerste afspraak gaan we eerst in op het concreet maken van je coachingsvraag. In de volgende afspraken werken we aan die vraag. De laatste sessie hebben we als je coachingsvraag is beantwoord. Daarna volgt nog een korte evaluatie.Saskia van Eeuwijk BV
V. Lynden v. Sandenburglaan 1
3571 BA Utrecht

Bezoekadres:
Laan van Chartroise 170
3552 EZ Utrecht

M: 06 28 57 81 12
info@saskiavaneeuwijk.nl
www.saskiavaneeuwijk.nl