En nu jij...
Uitgevoerde werkzaamheden in dienstverband
ING Bank Nederland - Functie: Manager
Periode: 1997 - 1999
In januari 1997 werd ik benoemd als manager van een afdeling die verantwoordelijk was voor het IT-beheer en de IT-projecten op het gebied van binnenlands betalingsverkeer. De afdeling werkte onvoldoende klantgericht en was onvoldoende resultaatgericht. Binnen een paar maanden had ik een nieuw team van sectiehoofden benoemd en werd actief de samenwerking met de klant opgezocht en uitgedragen. Binnen 6 maanden was de tevredenheid van de klant op ruim voldoende niveau gekomen. Het aantal projecten dat binnen afgesproken grenzen qua tijd en geld werden opgeleverd was in korte tijd flink gestegen.Door deze verschillende reorganisaties werd het werkgebied van de afdeling uitgebreid naar buitenlands betalingsverkeer en de interne boekingssystemen van de ING Bank. Daarmee werd de dagelijkse operationele verantwoordelijkheid sterk vergroot. Ook het aantal medewerkers groeide sterk, van initieel 80 medewerkers naar circa 250 medewerkers. Ik gaf daarbij leiding aan een team van 6 sectiehoofden.
ING Bank Nederland - Functie: Manager
Periode: 1996
In februari 1996 ben ik gestart als hoofd van een afdeling die verantwoordelijk was voor het IT-beheer en de IT-ontwikkeling van de systemen voor on-line Elektronisch Bankieren en Internet bankieren van de ING Bank. De afdeling van circa 30 arbeidsplaatsen moest in korte tijd geheel worden opgebouwd. Tijdens de opbouwperiode was ik naast de zorg voor de projecten ook verantwoordelijk voor het dagelijkse beheer van de cruciale on-line systemen voor het elektronisch bankieren van ING Bank en Postbank Zakelijk.
Postbank - Functie: Project Manager
Periode: 1994 - 1995
Het gebruik van databases voor marketingdoeleinden was binnen de Postbank van toenemend belang. De organisatie die daarvoor was opgezet was in relatief korte tijd flink gegroeid. Begin 1994 heb ik een veranderingsplan opgesteld voor de afdeling, dat zowel de taakverdeling, de werkwijze als de tools van de afdeling geheel vernieuwde. Als projectmanager heb ik vervolgens de verandering vorm kunnen geven. Daarbij werkte ik in nauw overleg met de leidinggevende. In het project gaf ik leiding aan circa 40 medewerkers.
ING - Centrale IT-divisie - Functie: Projectleider
Periode: 1992 - 1994
Een afdeling van de Centrale IT-divisie van ING had de behoefte om meer op klant-leverancier basis projecten uit te kunnen voeren voor haar interne klanten. Als professioneel getraind projectleider heb ik projecten geleid bij de divisie Buitenland van ING, een overkoepelend project getrokken met Nationale Nederlanden en ING en heb ik geparticipeerd in projecten van ING Bank en Postbank.
Twijnstra Gudde - Functie: Adviseur
Periode: 1987 - 1992
Korte tijd na het afronden van de studie Economie ben ik in dienst getreden bij Twijnstra Gudde als Adviseur Informatica. Daar heb ik samengewerkt met zeer ervaren adviseurs van wie ik veel over het vak (adviseur en ICT) heb geleerd. De adviesopdrachten bij Twijnstra Gudde richtten zich veelal op het snijvlak van organisatie en automatisering. In deze periode heb ik onder meer gewerkt aan een informatieplan voor een Samenwerkingsorgaan van diverse gemeenten, aan de selectie en implementatie van een administratief pakket voor een gemeentebedrijf en in een grote opdracht op het gebied van programmamanagement voor een grote bank. Daarnaast heb ik in deze periode mijn studie Bestuurlijke Informatiekunde met goed gevolg afgerond.
Saskia van Eeuwijk BV
V. Lynden v. Sandenburglaan 1
3571 BA Utrecht

Bezoekadres:
Laan van Chartroise 170
3552 EZ Utrecht

M: 06 28 57 81 12
info@saskiavaneeuwijk.nl
www.saskiavaneeuwijk.nl